Bestämmelser om slakt, Förbud att förtära blod, Så ock kött av självdöda eller rivna djur

Och HERREN talade till Mose och sade: Tala till Aron och hans söner och alla Israels barn och säg till dem Detta är vad HERREN har bjudit och sagt:

Om någon av Israels hus, i lägret eller utanför lägret, slaktar ett fäkreatur eller ett lamm eller en get, utan att föra fram djuret till uppenbarelsetältets ingång för att frambära det såsom en offergåva åt HERREN framför HERRENS tabernakel, så skall detta tillräknas den mannen såsom blodskuld, ty blod har han utgjutit, och den mannen skall utrotas ur sitt folk. Läs mer »

Den stora försoningsdagen

Och HERREN talade till Mose, sedan Arons två söner voro döda, de båda som träffats av döden, när de trädde fram inför HERRENS ansikte. Och HERREN sade till Mose:

Säg till din broder Aron att han icke på vilken tid som helst får gå in i helgedomen innanför förlåten, framför nådastolen som är ovanpå arken, på det att han icke må dö; ty i molnskyn vill jag uppenbara mig över nådastolen. Läs mer »

Oren flytning hos man och kvinna

Och HERREN talade till Mose och Aron och sade: Talen till Israels barn och sägen till dem:

Om någon får flytning ur sitt kött, så är sådan flytning oren. Och angående hans orenhet, medan flytningen varar, gäller följande: Evad hans kött avsöndrar flytningen, eller det tillsluter sig för flytningen, så är han oren. Läs mer »

Den spetälskes rening, Spetälska på hus

Och HERREN talade till Mose och sade: Detta vare lagen om huru man skall förfara, när den som har haft spetälska skall renas:

Han skall föras till prästen; och prästen skall gå ut utanför lägret. Om då prästen, när han beser den spetälske, finner att han är botad från den spetälska varav han var angripen, så skall prästen bjuda att man för dens räkning, som skall renas, tager två levande rena fåglar, cederträ, rosenrött garn och isop. Läs mer »

Spetälska på människor och kläder

Och HERREN talade till Mose och Aron och sade:

När någon på sin kropps hud får en upphöjning eller ett utslag eller en ljus fläck, och därav uppstår ett spetälskeartat ont på hans kropps hud, så skall han föras till prästen Aron eller till en av hans söner, prästerna. Läs mer »

Barnaföderskors rening

Och HERREN talade till Mose och sade: Tala till Israels barn och säg: När en kvinna föder barn och det är ett gossebarn som hon har fött, så skall hon vara oren i sju dagar; lika många dagar som vid sin månadsrening skall hon vara oren. Och på åttonde dagen skall barnets förhud omskäras. Läs mer »

Rena och orena djur

Och HERREN talade till Mose och Aron och sade till dem: Talen till Israels barn och sägen:

Dessa äro de djur som I fån äta bland alla fyrfotadjur på jorden: alla de fyrfotadjur som hava klövar och hava dem helkluvna, och som idissla, dem fån I äta. Men dessa skolen I icke äta av de idisslande djuren och av dem som hava klövar: Läs mer »

Arons söners synd och straff, Förbud för prästerna att under sin tjänstgöring dricka vin, Prästernas andel av offren

Men Arons söner Nadab och Abihu togo var sitt fyrfat och lade eld i dem och strödde rökelse därpå och buro fram inför HERRENS ansikte främmande eld, annan eld än den han hade givit dem befallning om. Då gick eld ut från HERREN och förtärde dem, så att de föllo döda ned inför HERRENS ansikte. Och Mose sade till Aron: Läs mer »

Arons första offer

Och på åttonde dagen kallade Mose till sig Aron och hans söner och de äldste i Israel. Och han sade till Aron: “Tag dig en tjurkalv till syndoffer och en vädur till brännoffer, båda felfria, och för dem fram inför HERRENS ansikte. Och tala till Israels barn och säg: Tagen en bock till syndoffer och en kalv och ett lamm, båda årsgamla och felfria, till brännoffer, så ock en tjur och en vädur till tackoffer, att offra inför HERRENS ansikte, därtill ett spisoffer, begjutet med olja; ty i dag uppenbarar sig HERREN för eder.” Läs mer »

Prästens invigning

Och HERREN talade till Mose och sade: “Tag Aron och hans söner jämte honom samt deras kläder och smörjelseoljan, så ock syndofferstjuren och de två vädurarna och korgen med de osyrade bröden. Församla sedan hela menigheten vid ingången till uppenbarelsetältet.” Och Mose gjorde såsom HERREN hade bjudit honom, och menigheten församlade sig vid ingången till uppenbarelsetältet. Läs mer »

« Föregående Senare »