Det närvarande och det framtida Jerusalem

Ve henne, den gensträviga och befläckade staden, förtryckets stad! Hon hör icke på någons röst, hon tager ej emot tuktan; på HERREN förtröstar hon icke, till sin Gud vill hon ej komma. >Jer. 7,28. Furstarna därinne äro rytande lejon; hennes domare äro såsom vargar om aftonen, de spara intet till morgondagen. >Ords. 28,15. Hes. 22,6, 27. Hab. 1 8. Hennes profeter äro stortaliga trolösa män; hennes präster ohelga vad heligt är, de våldföra lagen. >Jer. 23,11, 32. Hes. 22,26. Mik. 3,11. Läs mer »

Varning för Herrens folk, Domsord över dess fiender

Besinna dig och kom till sans, du folk utan blygsel, >Jer. 3,3. innan ännu rådslutet är fullgånget
– den dagen hastar fram, såsom agnar fara! — och innan HERRENS vredes glöd kommer över eder, ja, innan HERRENS vredes dag kommer över eder. Läs mer »

Herrens stora vredesdag

Detta är HERRENS ord som kom till Sefanja, son till Kusi, son till Gedalja, son till Amarja, son till Hiskia, i Josias, Amons sons, Juda konungs, tid.

Jag skall rycka bort och förgöra allt vad på jorden är, säger HERREN; Läs mer »