Den gyllene ljusstaken och de två olivträden

Sedan blev jag av ängeln som talade med mig åter uppväckt, likasom när någon väckes ur sömnen. Och han sade till mig: “Vad ser du?” Jag svarade: “Jag ser en ljusstake, alltigenom av guld, med sin oljeskål ovantill och med sina sju lampor; och sju rör gå till de särskilda lamporna därovantill. Och två olivträd sträcka sig över den, ett på högra sidan om skålen och ett på vänstra.” Läs mer »

Översteprästen Josua inför Herrens ängel

Sedan lät han mig se översteprästen Josua stående inför HERRENS ängel; och Åklagaren stod vid hans högra sida för att anklaga honom. Men HERREN sade till Åklagaren: “HERREN skall näpsa dig, du Åklagare; ja, HERREN skall näpsa dig, han som har utvalt Jerusalem. Är då icke denne en brand, ryckt ur elden?” >Am. 4,11. Sak. 1,17. 2,12. Läs mer »

Mannen med mätsnöret

Sedan lyfte jag upp mina ögon och fick då se en man som hade ett mätsnöre i sin hand. Då frågade jag: “Vart går du?” Han svarade mig: “Till att mäta Jerusalem, för att se huru brett och huru långt det skall bliva.” Då fick jag se ängeln som talade ned mig komma fram, och en annan ängel kom emot honom. Och han sade till denne: “Skynda åstad och tala till den unge mannen där och säg: Läs mer »

Uppmaning till omvändelse, Ryttarna, Hornen, Smederna

I åttonde månaden av Darejaves’ andra regeringsår kom HERRENS ord till Sakarja, son till Berekja, son till Iddo, profeten, han sade: >Esr. 5,1. Neh. 12,16.

Svårt förtörnad var HERREN på edra fäder. Säg därför nu till folket så säger HERREN Sebaot: Läs mer »

Senare »