Boas tager Rut till hustru, Hon bliver stammoder till David

Och Boas hade gått upp till stadsporten och satt sig där. Då hände sig att den bördeman som Boas hade talat om gick där fram; då nämnde han honom vid namn och sade: “Kom hit och sätt dig här.” Och han kom och satte sig. Därefter tog Boas till sig tio män av de äldste i staden och sade: “Sätten eder här.” Läs mer »

Rut vid Boas’ fötter

Och hennes svärmoder Noomi sade till henne: “Min dotter, jag vill söka skaffa dig ro, för att det må gå dig väl. Så hör då: Boas, med vilkens tjänarinnor du har varit tillsammans, är ju vår frände. Och just i natt kastar han korn på sin tröskplats. Så två dig nu och smörj dig och kläd dig, och gå ned till tröskplatsen. Läs mer »

Rut plockar ax på Boas’ åker

Men Noomi hade en frände på sin mans sida, en rik man av Elimeleks släkt, vid namn Boas. Och moabitiskan Rut sade till Noomi: “Låt mig gå ut på åkern och plocka ax efter någon inför vilkens ögon jag finner nåd.” Hon svarade henne: “Ja, gå, min dotter.” Då gick hon åstad och kom till en åker och plockade där ax efter skördemännen; och det hände sig så för henne att åkerstycket tillhörde Boas, som var av Elimeleks släkt. Läs mer »

Elimelek utvandrar till Moabs land, Hans hustru återvänder efter hans död till Bet-Lehem och med henne Rut, Hennes sonhustru

På den tid då domarna regerade uppstod hungersnöd i landet. Då drog en man från Bet-Lehem i Juda åstad med sin hustru och sina båda söner för att bosätta sig i Moabs land under någon tid. Mannen hette Elimelek, hans hustru Noomi, och hans båda söner Mahelon och Kiljon; och de voro efratiter, från Bet-Lehem i Juda. Så kommo de nu till Moabs land och vistades där. Och Elimelek, Noomis man, dog; men hon levde kvar med sina båda söner. Läs mer »