Bön om hjälp mot frestelser och fiender.

En psalm av David.

HERRE, jag ropar till dig, skynda till mig; lyssna till min röst, då jag nu ropar till dig. Min bön gälle inför dig såsom ett rökoffer, mina händers upplyftande såsom ett aftonoffer. Läs mer »

Bön om skydd mot våld och onda tungor

För sångmästaren; en psalm av David.

Rädda mig, HERRE, från onda människor, bevara mig från våldets män, för dem som uttänka ont i sina hjärtan och dagligen rota sig samman till strid. De vässa sina tungor likasom ormar, huggormsgift är inom deras läppar. Sela. Läs mer »

HERREN, Den allvetande och allestädesnärvarande

. För sångmästaren; av David; en psalm.

HERRE, du utrannsakar mig och känner mig. Evad jag sitter eller uppstår, vet du det; du förstår mina tankar fjärran ifrån. Evad jag går eller ligger, utforskar du det, och med alla mina vägar är du förtrogen. Läs mer »

Tacksägelse till HERREN, Den store och nådige

Av David.

Jag vill tacka dig av allt mitt hjärta; inför gudarna vill jag lovsjunga dig. Jag vill tillbedja, vänd mot ditt heliga tempel, och prisa ditt namn för din nåd och sanning, ty du har gjort ditt löftesord stort utöver allt vad ditt namn hade sagt. Läs mer »

Vid Babels floder

Vid Babels floder, där sutto vi och gräto, när vi tänkte på Sion. I pilträden som där voro hängde vi upp våra harpor.

Ty de som höllo oss fångna bådo oss där att sjunga, och våra plågare bådo oss vara glada: “Sjungen för oss en av Sions sånger.” Läs mer »

Tacksägelse till HERREN för hans stora under och eviga nåd

Tacken HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen. Tacken gudarnas Gud, ty hans nåd varar evinnerligen. Tacken herrarnas HERRE, ty hans nåd varar evinnerligen; honom som allena gör stora under, ty hans nåd varar evinnerligen; honom som har gjort himmelen med förstånd, ty hans nåd varar evinnerligen; honom som har utbrett jorden över vattnen, ty hans nåd varar evinnerligen; honom som har gjort de stora ljusen, ty hans nåd varar evinnerligen: Läs mer »

Lov till Herren för hans stora under

Halleluja! Loven HERRENS namn, loven det, i HERRENS tjänare, I som stån i HERRENS hus, i gårdarna till vår Guds hus. Loven HERREN, ty HERREN är god, lovsjungen hans namn, ty det är ljuvligt.

Läs mer »

Välsignelse från HERREN över dem som välsigna HERREN

En vallfartssång.

Upp, välsignen HERREN, alla I HERRENS tjänare, I som stån om natten i HERRENS hus. Lyften edra händer upp mot helgedomen och välsignen HERREN. Läs mer »

Välsignelsen av de frommas brödragemenskap

En vallfartssång; av David.

Se huru gott och ljuvligt det är att bröder bo endräktigt tillsammans. Det är likt den dyrbara oljan på huvudet, som flyter ned i skägget, ned i Arons skägg, som flyter ned över linningen på hans kläder. Läs mer »

Davids löfte till HERREN och HERRENS löfte till David

En vallfartssång.

Tänk, HERRE, David till godo, på allt vad han fick lida, han som svor HERREN en ed och gjorde ett löfte åt den Starke i Jakob; Läs mer »

« Föregående Senare »