Fortsättning av inledningen, Varning för borgensförbindelser, Lättja, Falskhet och lösaktighet

Min son, om du har gått i borgen för din nästa och givit ditt handslag för en främmande, >Ords. 11,15. 17,16. 20,16. 22,26. 27,13. om du har blivit bunden genom din muns tal, ja, fångad genom din muns tal, då, min son, må du göra detta för att rädda dig, eftersom du har kommit i din nästas våld: gå och kasta dig ned för honom och ansätt honom, unna dina ögon ingen sömn och dina ögonlock ingen slummer. Läs mer »

Guds lov

Halleluja!

Loven Gud i hans helgedom, loven honom i hans makts fäste. Loven honom för hans väldiga gärningar, loven honom efter hans stora härlighet Loven honom med basunklang, loven honom med psaltare och harpa. Läs mer »

Uppfordran till HERRENS lov

Halleluja!

Sjungen till HERRENS ära en ny sång, hans lov i de frommas församling. Israel glädje sig över sin skapare, Sions barn fröjde sig över sin konung. Må de lova hans namn under dans, till puka och harpa må de lovsjunga honom. Läs mer »

Himmel och jord uppmanas att lova HERREN

Halleluja!

Loven HERREN från himmelen, loven honom i höjden. Loven honom, alla hans änglar, loven honom, all hans här. Loven honom, sol och måne, loven honom, alla lysande stjärnor. Loven honom, I himlars himlar och I vatten ovan himmelen. Läs mer »

Lovsång till HERREN, Den allsmäktige och allgode

Halleluja! Ja, det är gott att lovsjunga vår Gud, ja, det är ljuvligt; lovsång höves oss. HERREN är den som bygger upp Jerusalem, Israels fördrivna samlar han tillhopa. Han helar dem som hava förkrossade hjärtan, och deras sår förbinder han. Han bestämmer stjärnornas mängd, han nämner dem alla vid namn. Läs mer »

Lovsång till Herren, Den rätte hjälparen

Halleluja! Lova HERREN, min själ. Jag vill lova HERREN, så länge jag lever, jag vill lovsjunga min Gud, så länge jag är till.

Förliten eder icke på furstar, icke på en människoson, han kan icke hjälpa. Läs mer »

HERRENS storhet och godhet

En lovsång av David.

Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung, och lova ditt namn alltid och evinnerligen.

Jag vill dagligen lova dig och prisa ditt namn alltid och evinnerligen. Läs mer »

Tacksägelse och bön om räddning och välgång

Av David.

Lovad vare HERREN, min klippa, han som lärde mina armar att kriga, mina händer att strida; min nåds Gud och min borg, mitt värn och min räddare, min sköld och min tillflykt, han som lägger mitt folk under mig. Läs mer »

Klagan och åkallan

En psalm av David.

HERRE, hör min bön, lyssna till min åkallan, svara mig i din rättfärdighet, för din trofasthets skull. Och gå icke till doms med din tjänare, ty inför dig är ingen levande rättfärdig. Läs mer »

Rop om räddning ifrån förföljares våld

En sång av David; en bön, när han var i grottan.

Jag höjer min röst och ropar till HERREN, jag höjer min röst och beder till HERREN. Jag utgjuter inför honom mitt bekymmer, min nöd kungör jag för honom. Läs mer »

« Föregående