Herrens tillkommelse, Domens dag, Slutförmaningar

Detta är nu redan det andra brevet som jag skriver till eder, mina älskade; och i båda har jag genom mina påminnelser velat uppväcka edert rena sinne, >2 Petr. 1,13. så att I kommen ihåg vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna, så ock det bud som av edra apostlar har blivit eder givet från Herren och Frälsaren. >2 Petr. 1,19. Judas v. 17 f. Läs mer »

Varning för falska lärare, Med påminnelse om de straffdomar som i forna tider övergingo både änglar och människor

Men också falska profeter uppstodo bland folket, likasom jämväl bland eder falska lärare skola komma att finnas, vilka på smygvägar skola införa fördärvliga partimeningar och draga över sig själva plötsligt fördärv, i det att de till och med förneka den Herre som har köpt dem. >5 Mos. 13,1 f. Matt. 24,11. Apg. 20,29 f. 1 Kor. 11,19. >1 Tim. 4,1 f. 2 Tim. 3,1 f. 1 Joh. 2,22. 4,1. 2 Joh. v. 7. >Judas v. 4 f., 18. Läs mer »

Hälsning, Förmaning till kristligadygder, Den apostoliska förkunnelsens och det profetiska ordets visshet

Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, hälsar dem som i och genom vår Guds och Frälsarens, Jesu Kristi, rättfärdighet hava fått sig beskärd en lika dyrbar tro som vi. >Rom. 1,12. 1 Petr. 1,1 f. Nåd och frid föröke sig hos eder, i kunskap om Gud och vår Herre Jesus Kristus. Läs mer »