Förmaningar, Tacksägelser till filipperna för deras kärleksgåva, Hälsningar och slutönskan

Därför, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, stån fasta i Herren med detta sinne, I mina älskade.

Evodia förmanar jag, och Syntyke förmanar jag att de skola vara ens till sinnes i Herren. Ja, också till dig, min Synsygus - Läs mer »

Paulus varnar för judekristna irrlärare, Själv räknar han den förmånsrätt han kunde hava såsom israelit för intet, I jämförelse med kunskapen om Kristus, Mot det målet jagar han, Och han uppmanar filipperna att följa honom efter

För övrigt, mina bröder, glädjen eder i Herren. Att skriva till eder detsamma som förut, det räknar jag icke för något besvär, och det är för eder tryggare.

Given akt på de hundarna, given akt på de onda arbetarna, given akt på “de sönderskurna”. Läs mer »

Paulus uppmanar till endräkt och till ödmjukhet efter Kristi föredöme samt till allvarlig strävan efter frälsning, Säger sig vilja sända Timoteus och Epafroditus till Filippi

Om nu förmaning i Kristus, om uppmuntran i kärlek, om gemenskap i Anden, om hjärtlig godhet och barmhärtighet betyda något, gören då min glädje fullkomlig, i det att I ären ens till sinnes, uppfyllda av samma kärlek, endräktiga, liksinnade, fria ifrån genstridighet och ifrån begär efter fåfänglig ära. Fasthellre må var och en i ödmjukhet akta den andre förmer än sig själv. Och sen icke var och en på sitt eget bästa, utan var och en också på andras. Läs mer »

Paulus hälsar de kristna i Filippi, Tackar Gud för deras arbete i evangelii tjänst, Beder för dem, Talar om huru hans fångenskap har länt till evangelii framgång, Om ock evangelium av somliga predikas i orent sinne, Hoppas att Kristus skall bliva förhärligad i honom, Vare sig han får dö eller han skall leva kvar till församlingens fromma, Uppmanar till endräkt och ståndaktighet

Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, hälsa alla de heliga i Kristus Jesus som bo i Filippi, tillika med församlingsföreståndare och församlingstjänare. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Läs mer »