Hälsning, Bön om tillgift för Onesimus, Slutönskan

Paulus, Kristi Jesu fånge, och brodern Timoteus hälsa Filemon, vår älskade broder och medarbetare, >Ef. 3:1. 4:1. och Appfia, vår syster, och Arkippus, vår medkämpe, och den församling som kommer tillhopa i ditt hus. >Kol. 4:17. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. >Rom. 1:7. Läs mer »