Korintierna själva äro ett anbefallningsbrev för Paulus, Det nya och det gamla förbundets ämbeten

Begynna vi nu åter att anbefalla oss själva? Eller behöva vi kanhända, såsom somliga, ett anbefallningsbrev till eder? Eller kanhända ifrån eder? Nej, I ären själva vårt brev, ett brev som är inskrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. Ty det är uppenbart att I ären ett Kristus-brev, avfattat genom oss, skrivet icke med bläck, utan med den levande Gudens Ande, icke på tavlor av sten, utan på tavlor av kött, på människohjärtan. Läs mer »

Paulus förklarar att en viss syndare må efter utståndet straff få förlåtelse, Han tackar Gud, Som låter evangelium gå fram i segertåg, Omgivet av Kristi kunskaps rökelsedoft, Till vars spridande Paulus har undfått skicklighet av Gud

Jag satte mig nämligen i sinnet att jag icke åter skulle komma till eder med bedrövelse. Ty om jag bedrövade eder, vem skulle då bereda mig glädje? Månne någon annan än den som genom mig hade blivit bedrövad? Och vad jag skrev, det skrev jag, för att jag icke vid min ankomst skulle få bedrövelse från dem som jag borde få glädje av. Ty jag har den tillförsikten till eder alla, att min glädje är allas eder glädje. Läs mer »

Paulus hälsar de kristna i Korint, Tackar Gud för den tröst han har undfått och för räddning ur en dödsfara, Omtalar varför han icke har stått fast vid sitt beslut att taga vägen till Macedonien över Korint

Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, så ock brodern Timoteus, hälsar den Guds församling som finnes i Korint, och tillika alla de heliga som finnas i hela Akaja. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Läs mer »

Senare »