Slutet av “De vises ord” jämte tillägg (v. 23–34)

Avundas icke onda människor, och hav ingen lust till att vara med dem. >Ords 1,10. 23,17. Ty på övervåld tänka deras hjärtan, och deras läppar tala olycka.

Genom vishet varder ett hus uppbyggt, och genom förstånd hålles det vid makt. Genom klokhet bliva kamrarna fyllda med allt vad dyrbart och ljuvligt är. Läs mer »

Fortsättning av “De vises ord”

När du sitter till bords med en furste, så besinna väl vad du har framför dig, >Syr. 31,12 f. och sätt en kniv på din strupe, om du är alltför hungrig. Var ej lysten efter hans smakliga rätter, ty de äro en bedräglig kost. Läs mer »

Slutet av den första samlingen av salomoniska ordspråk, “De vises ord” (22:17–24:22)

Ett gott namn är mer värt än stor rikedom, ett gott anseende är bättre än silver och guld. >Pred 7,9.

Rik och fattig få leva jämte varandra; HERREN har gjort dem båda. >5 Mos. 15,11. Ords. 14,31. 17,6. 29,13. Läs mer »

Fortsättning av den första samlingen av salomoniska ordspråk

Konungars hjärtan äro i HERRENS hand såsom vattenbäckar: han leder dem varthelst han vill. >Ps. 33,15.

Var man tycker sin väg vara den rätta, men HERREN är den som prövar hjärtan. >Ords. 16,2. Läs mer »

Fortsättning av den första samlingen av salomoniska ordspråk

En bespottare är vinet, en larmare är rusdrycken, och ovis är envar som raglar därav. >Ef. 5,18

Såsom ett ungt lejons rytande är den skräck en konung ingiver; den som ådrager sig hans vrede har förverkat sitt liv. >Ords. 16,14. 19,12. Läs mer »

Fortsättning av den första samlingen av salomoniska ordspråk

Bättre är en fattig man som vandrar i ostrafflighet än en man som har vrånga läppar och därtill är en dåre. >Ords. 28,6.

Ett obetänksamt sinne, redan det är illa; och den som är snar på foten, han stiger miste. Läs mer »

Fortsättning av den första samlingen av salomoniska ordspråk

Den egensinnige följer sin egen lystnad, med all makt söker han strid.

Dåren frågar ej efter förstånd, allenast efter att få lägga fram vad han har i hjärtat. >Ords. 13,16. Läs mer »

Fortsättning av den första samlingen av salomoniska ordspråk

Bättre är ett torrt brödstycke med ro än ett hus fullt av högtidsmat med kiv. >Ps. 37,16. Ords. 15,16 f. 16,8.

En förståndig tjänare får råda över en vanartig son, och bland bröderna får han skifta arv. Läs mer »

Fortsättning av den första samlingen av salomoniska ordspråk

En människa gör upp planer i sitt hjärta, men från HERREN kommer vad tungan svarar. >Ords. 19,21. Jer. 10,23.

Var man tycker sina vägar vara goda, men HERREN är den som prövar andarna.

Befall dina verk åt HERREN, så hava dina planer framgång. >Ps. 37,5. 55,23. 1 Petr. 5,7. Läs mer »

Fortsättning av den första samlingen av salomoniska ordspråk

Ett mjukt svar stillar vrede, men ett hårt ord kommer harm åstad. >1 Sam. 25,23 f. Ords. 25,15.

De visas tunga meddelar god kunskap, men dårars mun flödar över av oförnuft. >Ords. 13,16. Läs mer »

« Föregående Senare »