Levnadsregler och tänkespråk

Sänd ditt bröd över vattnet, ty i tidens längd får du det tillbaka.

Dela vad du har i sju delar, ja, i åtta, ty du vet icke vilken olycka som kan gå över landet.

Om molnen äro fulla av regn, så tömma de ut det på jorden; och om ett träd faller omkull, det må falla mot söder eller mot norr, så ligger det på den plats där det har fallit. Läs mer »

Levnadsregler och tänkespråk

Giftflugor vålla stank och jäsning i salvoberedarens salva; så uppväger ett grand av dårskap både vishet och ära.

Den vise har sitt hjärta åt höger, men dåren har sitt hjärta åt vänster. Ja, varhelst dåren går kommer hans förstånd till korta, och till alla säger han ifrån, att han är en dåre. Läs mer »

Levnadsregler och tänkespråk, Orättvisor i världen

Vem är lik den vise, och vem förstår att så uttyda en sak? Visheten gör människans ansikte ljust, genom den förvandlas det råa i hennes uppsyn.

Jag säger er: Akta på konungens bud, ja, gör det för den eds skull som du har svurit vid Gud. Förhasta dig icke att övergiva honom, inlåt dig ej på något som är ont; Läs mer »

Lemuels ord, En idog hustrus lov

Detta är konung Lemuels ord, vad hans moder sade, när hon förmanade honom:

Hör, min son, ja, hör, du mitt livs son, hör, du mina löftens son. Giv icke din kraft åt kvinnor, vänd icke dina vägar till dem som äro konungars fördärv. >5 Mos. 17,17. Läs mer »

Agurs ord

Detta är Agurs, Jakes sons, ord och utsaga. Så talade den mannen till Itiel — till Itiel och Ukal.

Ja, jag är för oförnuftig för att kunna räknas såsom människa, jag har icke mänskligt förstånd; vishet har jag icke fått lära, så att jag äger kunskap om den Helige. Läs mer »

Slutet av Hiskias mäns samling

Den som får mycken tillrättavisning, men förbliver hårdnackad, han varder oförtänkt krossad utan räddning. >Jes 66,4. Jer. 7,13 f.

När de rättfärdiga växa till, gläder sig folket, men när den ogudaktige kommer till välde, suckar folket. >Ords. 11,10. 28,12, 28. Läs mer »

Fortsättning av Hiskias mäns samling

De ogudaktiga fly, om ock ingen förföljer dem; men de rättfärdiga äro oförskräckta såsom unga lejon. >3 Mos. 26,36 f. Ords. 10,24.

För sin överträdelses skull får ett land många herrar; men där folket har förstånd och inser vad rätt är, där bliver det beståndande. >Ords. 29,8. Jes. 24,4 f., 20. Läs mer »

Fortsättning av Hiskias mäns samling

Beröm dig icke av morgondagen, ty du vet icke vad en dag kan bära i sitt sköte. >Syr. 18,26. Jak. 4,13 f.

Må en annan berömma dig, och icke din egen mun, främmande, och icke dina egna läppar. >Jer. 9,23. Läs mer »

Fortsättning av Hiskias mäns samling

Såsom snö icke hör till sommaren och regn icke till skördetiden, så höves det ej heller att dåren får ära. >Ords. 17,16. 19,10.

Såsom sparven far sin kos, och såsom svalan flyger bort, så far en oförtjänt förbannelse förbi. Läs mer »

Hiskias mäns samling av salomoniska ordspråk (kap. 25–29)

Dessa ordspråk äro ock av Salomo; och Hiskias, Juda konungs, män hava gjort detta utdrag. >2 Kon. 18,1 f.

Det är Guds ära att fördölja en sak, men konungars ära att utforska en sak. >Rom. 11,33.

Himmelens höjd och jordens djup och konungars hjärtan kan ingen utrannsaka. Läs mer »

« Föregående