Nineves övermod och dess straff

Ve dig, du blodstad, alltigenom så full av lögn och våld, du som aldrig upphör att röva! >Hes. 24,6, 9.

Hör, piskor smälla! Hör, vagnshjul dåna! Hästar jaga fram, och vagnar rulla åstad. Ryttare komma i fyrsprång; svärden ljunga, och spjuten blixtra. Slagna ser man i mängd och lik i stora hopar; igen ände är på döda, man stupar över döda. Läs mer »

Nineves fall

En folkförskingrare drager upp mot dig; bevaka dina fästen. Speja utåt vägen, omgjorda dina länder bruka din kraft, så mycket du förmår. >Jes. 8,9 f. 10,12. Ty HERREN vill återställa Jakobs höghet såsom Israels höghet, då nu plundrare så hava ödelagt dem och så fördärvat deras vinträd. >Nah. 1,12. Läs mer »

Sång om Herrens nitälskan och Herrens nåd, Nineves straff och Juda frälsning

Detta är en utsaga om Nineve, den bok som innehåller elkositen Nahums syn.

HERREN är en nitälskande Gud och en hämnare, ja, en hämnare är HERREN, en som kan vredgas. Läs mer »