Hälsning, Varning för falska lärare, Med påminnelse om de straffdomar som i forna tider hava övergått både människor och änglar, Och med åberopande av Enoks profetia, Förmaningar och slutönskan

Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs broder, hälsar de kallade, dem som äro upptagna i Guds, Faderns, kärlek och bevarade åt Jesus Kristus. >1 Petr. 1:5. Jak. 1:1. Barmhärtighet och frid och kärlek föröke sig hos eder. >2 Petr. 1:12. Läs mer »