Jonas otålighet, Guds hjärtelag

Men detta förtröt Jona högeligen, och hans vrede upptändes. Och han bad till HERREN och sade: “Ack Herre, var det icke detta jag tänkte, när jag ännu var i mitt land! Därför ville jag ock i förväg fly undan till Tarsis. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, långmodig och stor i mildhet, och sådan att du ångrar det onda. Så tag nu, Herre, mitt liv ifrån mig; ty jag vill hellre vara död än leva.” Läs mer »

Jona i Nineve

Och HERRENS ord kom för andra gången till Jona; han sade: “Stå upp och begiv dig till Nineve, den stora staden, och predika för den vad jag skall tala till dig.” Då stod Jona upp och begav sig till Nineve, såsom HERREN hade befallt. Men Nineve var en stor stad inför Gud, tre dagsresor lång. Och Jona begav sig på väg in i staden, en dagsresa, och predikade och sade: “Det dröjer ännu fyrtio dagar, så skall Nineve bliva omstörtat.” Läs mer »

Jonas bön i fiskens buk

Men HERREN sände en stor fisk, som slukade upp Jona. Och Jona var i fiskens buk tre dagar och tre nätter.

Och Jona bad till HERREN, sin Gud, i fiskens buk. Han sade: Läs mer »

Jonas kallelse och flykt

Och HERRENS ord kom till Jona, Amittais son; han sade: “Stå upp och begiv dig till Nineve, den stora staden, och predika för den; ty deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte.” Men Jona stod upp och ville fly till Tarsis, undan HERRENS ansikte. Och han for ned till Jafo och fann där ett skepp som skulle gå till Tarsis. Och sedan han hade erlagt betalning för resan, steg han ombord därpå för att fara med till Tarsis, undan HERRENS ansikte. Läs mer »