Johannes hälsar Gajus, Gläder sig över hans vandring i sanningen, Uppmanar till hjälpsamhet mot främlingar, Klagar över Diotrefes, Giver gott vittnesbörd åt Demetrius, Avslutar brevet med hälsningar

Den äldste hälsar Gajus, den älskade brodern, som jag i sanning älskar.

Min älskade, jag önskar att det i allt må stå väl till med dig, och att du må vara vid god hälsa, såsom det ock står väl till med din själ. Läs mer »