Dom över orättfärdigt rika, Förmaning till tålamod, Varning mot svärjande, Uppmaning till bön och förbön, Plikten att rädda den vilsefarande

Hören nu, I rike: Gråten och jämren eder över det elände som skall komma över eder. >Luk. 6:24. 1 Tim. 6:9. Eder rikedom multnar bort, och edra kläder frätas sönder av mal; >Matt. 6:19. edert guld och silver förrostar, och rosten därpå skall vara eder till ett vittnesbörd och skall såsom en eld förtära edert kött. Läs mer »

Varning för osämja, Onda lustar, Värdsligt sinne, Högfärd, Förtal, Stortalig förmätenhet

Varav uppkomma strider, och varav tvister bland eder? Månne icke av de lustar som föra krig i eder lemmar? >Rom. 7:23. 1 Petr. 2:11. I ären fulla av begärelser, men haven dock intet; I dräpen och hysen avund, men kunnen dock intet vinna; och så tvisten och striden I. I haven intet, därför att I icke bedjen. >Ps. 66:18. Dock, I bedjen, men I fån intet, ty I bedjen illa, nämligen för att kunna i edra lustar förslösa vad I fån. Läs mer »

Tungans missbruk, Den sanna visheten

Mina bröder, icke många av eder må träda upp såsom lärare; I bören veta att vi skola få en dess strängare dom. >Matt. 12:36 f. Jak. 1:19. I många stycken fela vi ju alla; om någon icke felar i sitt tal, så är denne en fullkomlig man, som förmår tygla hela sin kropp. >Ords. 20:9. Pred. 7:21. Syr. 19:16. 1 Petr. 3:10. 1 Joh. 1:8. >Jak. 1:26. Läs mer »

Uppmaning att icke hava anseende till personen, Varning för en tro som icke har med sig gärningar

Mina bröder, menen icke att tron på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, kan stå tillsammans med att hava anseende till personen. >3 Mos. 19:15. Ords. 24:23. Om till exempel i eder församling inträder en man med guldring på fingret och i präktiga kläder, och jämte honom inträder en fattig man i smutsiga kläder, och I då vänden edra blickar till den som bär de präktiga kläderna och sägen till honom: Läs mer »

Jakob hälsar de kristna av Israel, Som bo kringspridda bland folken, Förmanar dem till ståndaktighet i frestelser och till en gudsdyrkan som visar sig verksam i goda gärningar

Jakob, Guds och Herrens, Jesu Kristi, tjänare, hälsar de tolv stammar som bo kringspridda bland folken. >Joh. 7:35.

Mina bröder, hållen det för idel glädje, när I kommen i allahanda frestelser, >1 Petr. 1:6 f. och veten, att om eder tro håller provet, så verkar detta ståndaktighet. Läs mer »