Straffpredikan mot folk och präster

Hören HERRENS ord, I Israels barn. Ty HERREN har sak med landets inbyggare, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen Guds kunskap finnes i landet. Man svär och ljuger, man mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott; man far fram på våldsverkares vis, och blodsdåd följer på blodsdåd. >Jer. 7,9. Därför ligger landet sörjande, och allt som lever där försmäktar både djuren på marken och fåglarna under himmelen; själva fiskarna i havet förgås. >Jer. 12,4. Sef. 1,3. Läs mer »

Förebildlig framställning av Israels straff- och väntetid

Och HERREN sade till mig: “Gå ännu en gång åstad och giv din kärlek åt en kvinna som har en älskare och är en äktenskapsbryterska; likasom HERREN älskar Israels barn, fastän de vända sig till andra gudar och älska druvkakor.” Läs mer »

Israels trolöshet, Herrens trofasthet

Kallen då edra bröder Ammi och edra systrar Ruhama.
Gån till rätta med eder moder, gån till rätta; ty hon är icke min hustru, och jag är icke hennes man. Må hon skaffa bort det lösaktiga väsendet från sitt ansikte och otuktsväsendet från sin barm. >Jer. 13,27. Varom icke, skall jag kläda av henne, så att hon ligger naken, jag skall låta henne stå där sådan hon var den dag då hon föddes. Läs mer »

Förebildlig framställning av Israels avfall, Straff och benådning

Detta är HERRENS ord som kom till Hosea, Beeris son, i Ussias, Jotams, Ahas’ och Hiskias, Juda konungars, tid, och i Jerobeams, Joas’ sons, Israels konungs, tid.

När HERREN först begynte tala genom Hosea, sade HERREN till honom: “Gå åstad och skaffa dig en trolös hustru och barn — av en trolös moder; ty i trolös avfällighet löper landet bort ifrån HERREN. >Dom. 8,33. Ps. 73,27. Hes. 16,15 f. Läs mer »

Senare »