Klagosång över Juda konungahus

Men du, stäm upp en klagosång över Israels furstar; säg:

Huru var icke din moder en lejoninna! Bland lejon låg hon; hon födde upp sina ungar bland kraftiga lejon. >1 Mos.49,9 f. Så födde hon upp en av sina ungar, så att han blev ett kraftigt lejon; han lärde sig att taga rov, människor åt han upp. Läs mer »

Bruden talar, Bruden talar till Jerusalems döttrar, Brudens uppträdande omtalas, Bruden talar, En av brudens bröde talar, En annan broder, Bruden själv, Brudgummen talar, Brudgummen talar, Bruden

Ack att du vore såsom en min broder, ammad vid min moders bröst! Om jag då mötte dig därute, så finge jag kyssa dig, och ingen skulle tänka illa om mig därför. Jag finge då ledsaga dig, föra dig in i min moders hus, och du skulle undervisa mig; kryddat vin skulle jag giva dig att dricka, saft från mitt granatträd. Läs mer »

Den dansande bruden, Brudgummen talar om sin kärlek och om bruden, Bruden svarar, Bruden talar

“Huru sköna äro icke dina fötter i sina skor, du ädla! Dina höfters rundning är såsom ett bröstspännes kupor, gjorda av en konstnärs händer. Ditt sköte är en rundad skål, må vinet aldrig fattas däri. Din midja är en vetehög, omhägnad av liljor. Din barm är lik ett killingpar, tvillingar av en gasell. Läs mer »

Brudgummen beskriver bruden, Brudgummen jämför sin brud med andra, Brudgummen talar om bruden och sig själv

“Min vän har gått ned till sin lustgård, till sina välluktrika blomstersängar, för att låta sin hjord beta i lustgårdarna och för att plocka liljor.

Jag är min väns, och min vän är min, där han för sin hjord i bet ibland liljor. Du är skön såsom Tirsa, min älskade, ljuvlig såsom Jerusalem, överväldigande såsom en härskara. Läs mer »

Bruden talar, Anför brudgummens ord, Och sitt svar, Talar vidare, Jerusalems döttrar tala, Bruden svarar och beskriver sin brudgum för Jerusalems döttrar, Jerusalems döttrar fråga, Bruden svarar

“Ja, jag kommer till min lustgård, du min syster, min brud; jag hämtar min myrra och mina välluktande kryddor, jag äter min honungskaka och min honung, jag dricker mitt vin och min mjölk.” Läs mer »

Brudgummen beskriver bruden, Brudgummen vill hämta bruden från bergen, Brudgummen talar till bruden, Brudgummen talar, Bruden svarar, Brudgummen svarar åter, Lyckönskan till brud och brudgum

Vad du är skön, min älskade, vad du är skön! Dina ögon äro duvor, där de skymta genom din slöja. Ditt hår är likt en hjord av getter som strömma nedför Gileads berg. Dina tänder likna en hjord av nyklippta tackor, nyss uppkomna ur badet, allasammans med tvillingar, ofruktsam är ingen ibland dem. Läs mer »

Bruden berättar en dröm, Bruden talar till Jerusalems döttrar, Brudtåget beskrives

Där jag låg på mitt läger om natten, sökte jag honom som min själ har kär; jag sökte honom, men fann honom icke.

“Jag vill stå upp och gå omkring i staden, på gatorna och på torgen; jag vill söka honom som min själ har kär.” Läs mer »

Bruden talar, Brudgummen svarar, Bruden talar åter, Bruden talar till Jerusalems döttrar, Bruden talar, Anför brudgummens ord, Vers om vingårdens fiender, Bruden talar

“Jag är ett ringa blomster i Saron, en lilja i dalen.”

“Ja, såsom en lilja bland törnen, så är min älskade bland jungfrur.” “Såsom ett äppelträd bland vildmarkens träd, så är min vän bland ynglingar; ljuvligt är mig att sitta i dess skugga, och söt är dess frukt för min mun. Läs mer »

Bruden talar om och till brudgummen, Bruden talar om sig själv, Bruden stämmer möte med brudgummen, Brudgummen talar till bruden, Hon svarar, Han talar, Hon svarar åter

Sångernas sång av Salomo.

Kyssar give han mig, kyssar av sin mun! Ty din kärlek är mer ljuv än vin. Ljuv är doften av dina salvor, ja, en utgjuten salva är ditt namn; fördenskull hava tärnorna dig kär. Läs mer »