Det nya templet tillkommande härlighet, En bättre tid, Serubbabels utkorelse

Detta skedde på tjugufjärde dagen i sjätte månaden av konung Darejaves’ andra regeringsår.
I sjunde månaden, på tjuguförsta dagen i månaden, kom HERRENS ord genom profeten Haggai han sade: Säg till Serubbabel, Sealtiels son Juda ståthållare, och till översteprästen Josua, Josadaks son, och till kvarlevan av folket: Läs mer »

Folket bestraffas för sin försumlighet vid tempelbygget

I konung Darejaves’ andra regeringsår, i sjätte månaden, på första dagen i månaden, kom HERRENS ord genom profeten Haggai Serubbabel, Sealtiels son, Juda ståthållare, och till översteprästen Josua, Josadaks son; han sade: >Esr. 5,1. Luk. 3,27.

Så säger HERREN Sebaot: Detta folk säger: Läs mer »