Bön och lovsång

En bön av profeten Habackuk; till Sigjonót.

HERRE, jag har hört om dig och häpnat. HERRE, förnya i dessa år dina gärningar, låt oss förnimma dem i dessa år. Mitt i din vrede må du tänka på förbarmande. Läs mer »

Den kaldeiske förtryckarens undergång

Jag vill stiga upp på min vaktpost och ställa mig på muren; jag vill speja för att se vad han skall tala genom mig, och vilket svar på mitt klagomål jag skall få att frambära. >Jes. 21,8. Hes. 3,17. 33,7.

Och HERREN svarade mig och sade: Läs mer »

Klagan över folkets ondska, Hemsökelse genom kaldéerna

Detta är den utsaga som uppenbarades för profeten Habackuk.

Huru länge, HERRE, skall jag ropa, utan att du hör klaga inför dig över våld, utan att du frälsar? Varför låter du mig se sådan ondska? Huru kan du själv skåda på sådan orättrådighet, på det fördärv och det våld jag har inför mina ögon? Så uppstår ju kiv, och så upphäva sig trätor. Läs mer »