Sauls och hans söners död i striden mot filistéerna, Deras begravning

Och filistéerna stridde mot Israel; och Israels män flydde för filistéerna och föllo slagna på berget Gilboa. >1 Sam. 28,4. 1 Krön. 10,1 f. Och filistéerna ansatte ivrigt Saul och hans söner. Och filistéerna dödade Jonatan, Abinadab och Malki-Sua, Sauls söner. >1 Sam. 14,49. 1 Krön. 8,33. 9,39. När då Saul själv blev häftigt anfallen och bågskyttarna kommo över honom, greps han av stor förskräckelse för skyttarna. Läs mer »

Siklags förstöring genom amalekiterna och Davids hämnd på dem

När David med sina män på tredje dagen kom till Siklag, hade amalekiterna infallit i Sydlandet och i Siklag; och de hade intagit Siklag och bränt upp det i eld. >1 Sam. 27,8 f Och kvinnorna som voro därinne, både små och stora, hade de fört bort såsom fångar, utan att döda någon; de hade allenast fört bort dem och gått sin väg. Läs mer »

David misstänkes av filistéernas hövdingar och bortvisas

Filistéerna församlade nu alla sina härar i Afek, medan israeliterna voro lägrade vid källan i Jisreel. >1 Sam. 4,1. Då nu filistéernas hövdingar tågade fram med avdelningar på hundra och tusen, och David och hans män därvid tågade sist fram, tillika med Akis, sade filistéernas furstar: “Vad hava dessa hebréer här att göra?” Läs mer »

David i filistéernas här, Saul hos andebesvärjerskan i En-Dor

Vid den tiden församlade filistéerna sina krigshärar för att strida mot Israel. Och Akis sade till David: “Du må veta att du med dina män nu måste draga ut med mig i härnad.” David svarade Akis: “Välan, då skall du ock få märka vad din tjänare kan uträtta.” Akis sade till David “Välan, jag sätter dig alltså till väktare över mitt huvud för beständigt.” Läs mer »

David hos Akis i Gat och i Siklag

Men David sade till sig själv: “En dag skall jag nu i alla fall omkomma genom Sauls hand. Ingen annan räddning finnes för mig än att fly undan till filistéernas land; då måste Saul avstå ifrån att vidare söka efter mig över hela Israels område, och så undkommer jag hans hand.” Och David bröt upp och drog med sina sex hundra man över till Akis, Maoks son, konungen i Gat. >1 Sam. 21,10. Läs mer »

David skonar för andra gången Sauls liv

Och sifiterna kommo till Saul i Gibea och sade: “David håller sig nu gömd på Hakilahöjden, gent emot ödemarken.” >1 Sam. 23,19. Ps. 54,1 f. Då bröt Saul upp och drog ned till öknen Sif med tre tusen män utvalda ur Israel, för att söka efter David i öknen Sif. >1 Sam. 24,3. Och Saul lägrade sig på Hakilahöjden, som ligger gent emot ödemarken, vid vägen. Men David uppehöll sig då i öknen. Läs mer »

Samuels död och begravning, Nabal och Abigail, Davids hustrur

Och Samuel dog, och hela Israel församlade sig och höll dödsklagan efter honom; och de begrovo honom där han bodde i Rama.

Och David stod upp och drog ned till öknen Paran. >1 Sam. 7,17. 28,3. I Maon fanns då en man som hade sin boskapsskötsel i Karmel, och den mannen var mycket rik; han ägde tre tusen får och ett tusen getter. Och han höll just då på att klippa sina får i Karmel. Läs mer »

David och Saul i grottan

Men David drog upp därifrån och uppehöll sig sedan på En-Gedis bergfästen. Och när Saul kom tillbaka från tåget mot filistéerna, omtalade man för honom att David var i En-Gedis öken. >1 Sam. 23,27 f. Då tog Saul tre tusen män, utvalda ur hela Israel, och drog åstad för att söka efter David och hans män på Stenbocksklipporna. >1 Sam. 26,2. Och när han kom till boskapsgårdarna vid vägen, fanns där en grotta; Läs mer »

Kegilas räddning genom David, Jonatan hos David, Sifiternas förräderi, David i öknen Maon

Och man berättade för David: “Filistéerna hålla nu på att belägra Kegila, och de plundra logarna.” Då frågade David HERREN: “Skall jag draga åstad och slå dessa filistéer?” HERREN svarade David: “Drag åstad och slå filistéerna och fräls Kegila.” >1 Sam. 30,7 f. 2 Sam. 5,19. Men Davids män sade till honom: “Vi leva ju i fruktan redan här i Juda. Och nu skulla vi därtill draga åstad till Kegila, mot filistéernas här!” Läs mer »

David flykting i Juda och Moab, Doegs angivelse, Mordet på prästerna

Då begav sig David därifrån och flydde undan till Adullams grotta. Och när hans bröder och hela hans faders hus fingo höra detta, kommo de ditned till honom. >Ps. 57,1. 142,1. Och till honom församlade sig alla slags män som voro i något trångmål, alla som ansattes av fordringsägare och alla missnöjda, och han blev deras hövding; vid pass fyra hundra man slöto sig så till honom. Därifrån begav sig David till Mispe i Moab. Läs mer »

« Föregående