Jesus bemötes i sin fädernestad med förakt, Sänder ut sina tolv apostlar, Johannes döparen halshugges, Jesus bespisar fem tusen män, Går på vattnet botar sjuka i Gennesarets land

Och han gick bort därifrån och begav sig till sin fädernestad; och hans lärjungar följde honom. Och när det blev sabbat, begynte han undervisa i synagogan. Och folket häpnade, när de hörde honom; de sade: “Varifrån har han fått detta? Och vad är det för vishet som har blivit honom given? Och dessa stora kraftgärningar som göras genom honom, varifrån komma de? Läs mer »

Jesus botar en besatt och en kvinna som lider av blodgång, Uppväcker Jairus’ dotter från döden

Så kommo de över till gerasenernas land, på andra sidan sjön. Och strax då han hade stigit ur båten, kom en man, som var besatt av en oren ande, emot honom från gravarna där; han hade nämligen sitt tillhåll bland gravarna. Och icke ens med kedjor kunde man numera fängsla honom; Läs mer »

Jesus undervisar i liknelser om himmelriket och stillar en storm på sjön

Och han begynte åter undervisa vid sjön. Och där församlade sig en stor hop folk omkring honom. Därför steg han i en båt; och han satt i den ute på sjön, under det att allt folket stod på land utmed sjön. Och han undervisade dem mycket i liknelser och sade till dem i sin undervisning:

“Hören! En såningsman gick ut för att så. Då hände sig, när han sådde, att somt föll vid vägen, och fåglarna kommo och åto upp det. Läs mer »

Jesus botar en man som har en förvissnad hand, Så ock andra sjuka, Förordnar tolv apostlar, Försvarar sig mot de skriftlärde, Varnar för hädelse mot den helige Ande, Giver till känna vilka som äro hans rätta fränder

Och han gick åter in i en synagoga. Där var då en man som hade en förvissnad hand. Och de vaktade på honom, för att se om han skulle bota denne på sabbaten; de ville nämligen få något att anklaga honom för. Då sade han till mannen som hade den förvissnade handen: “Stå upp, och kom fram.” Sedan sade han till dem: Läs mer »

Jesus botar en lam man, kallar Levi, Undervisar om fasta och om sabbatsbudet

Några dagar därefter kom han åter till Kapernaum; och när det spordes att han var hemma, församlade sig så mycket folk, att icke ens platsen utanför dörren mer kunde rymma dem; och han förkunnade ordet för dem. Då kommo de till honom med en lam man, som bars dit av fyra män. Läs mer »

Johannes predikar och döper, Jesus döpes, Frestas av djävulen, Begynner predika, Kallar lärjungar, Driver ut en oren ande, Botar Simons svärmoder och andra sjuka, Predikar i Galileens synagogor, Botar en spetälsk man

Detta är begynnelsen av evangelium om Jesus Kristus, Guds Son.

Så är skrivet hos profeten Esaias: “Se, jag sänder ut min ängel framför dig, och han skall bereda vägen för dig. Hör rösten av en som ropar i öknen: ‘Bereden vägen för Herren, gören stigarna jämna för honom.’” Läs mer »

Senare »