En ängel förkunnar Jesu uppståndelse för kvinnorna vid graven, [Jesus uppenbarar sig därefter vid olika tillfällen, Befaller sina lärjungar att predika evangelium i hela världen och upptages till himmelen]

Och när sabbaten var förliden, köpte Maria från Magdala och den Maria som var Jakobs moder och Salome välluktande kryddor, för att sedan gå åstad och smörja honom. Och bittida om morgonen på första veckodagen kommo de till graven, redan vid soluppgången. Och de sade till varandra: Läs mer »

Jesus föres till Pilatus, Förhöres, dömes, Gisslas, Begabbas, Korsfästes, Uppgiver andan, Begraves

Sedan nu översteprästerna, tillsammans med de äldste och de skriftlärde, hela Stora rådet, på morgonen hade fattat sitt beslut, läto de strax binda Jesus och förde honom bort och överlämnade honom åt Pilatus. Då frågade Pilatus honom: “Är du judarnas konung?” Han svarade honom och sade: “Du säger det själv.” Och översteprästerna framställde många anklagelser mot honom. Läs mer »

Översteprästerna och de skriftlärde lägga råd mot Jesus, Han smörjes i Betania, Förrådes av Judas, Håller påskmåltid med lärjungarna, Instiftar nattvarden, Beder i Getsemane, Gripes, Förhöres inför Stora rådet, Förnekas av Petrus

Två dagar därefter var det påsk och det osyrade brödets högtid. Och översteprästerna och de skriftlärde sökte efter tillfälle att gripa honom med list och döda honom. De sade nämligen: “Icke under högtiden, för att ej oroligheter skola uppstå bland folket.” Läs mer »

Jesu förutsägelse om Jerusalems förstöring och om sin tillkommelse

Då han nu gick ut ur helgedomen, sade en av hans lärjungar till honom: “Mästare, se hurudana stenar och hurudana byggnader!” Jesus svarade honom: “Ja, du ser nu dessa stora byggnader; men här skall förvisso icke lämnas sten på sten; allt skall bliva nedbrutet.” Läs mer »

Jesus bestraffar i en liknelse om en vingård sina motståndare, Besvarar deras frågor om skattepenningen, Om uppståndelsen och om det yppersta budet, Ställer själv till dem en fråga om Messias såsom Davids son, Varnar för de skriftlärde, Uttalar sig om en änkas offergåva

Och han begynte tala till dem i liknelser: “En man planterade en vingård och satte stängsel däromkring och högg ut ett presskar och byggde ett vakttorn; därefter lejde han ut den åt vingårdsmän och for utrikes. När sedan rätta tiden var inne, sände han en tjänare till vingårdsmännen, för att denne av vingårdsmännen skulle uppbära någon del av vingårdens frukt. Läs mer »

Jesus rider in Jerusalem, Förbannar ett fikonträd, Rensar helgedomen, Undervisar om trons kraft, Tillspörjes om sin makt

När de nu nalkades Jerusalem och voro nära Betfage och Betania vid Oljeberget, sände han åstad två av sina lärjungar och sade till dem: “Gån in i byn som ligger mitt framför eder, så skolen I, strax då I kommen ditin, finna en åsnefåle stå där bunden, som ännu ingen människa har suttit på; lösen den och fören den hit. Och om någon frågar eder varför I gören detta, så skolen I svara: ‘Herren behöver den, men han skall strax sända den tillbaka hit.” Läs mer »

Jesus lämnar Galileen, Besvarar en fråga om äktenskapsskillnad, Välsignar barnen, Undervisar en rik man om livets väg och sina lärjungar om den sanna försakelsens lön, Förutsäger ännu en gång sitt lidande, Tillrättavisar Sebedeus’ söner, Giver en blind man hans syn

Och han stod upp och begav sig därifrån, genom landet på andra sidan Jordan, till Judeens område. Och mycket folk församlades åter omkring honom, och åter undervisade han dem, såsom hans sed var. Läs mer »

Jesus förklaras, Botar en månadsrasande gosse, Förutsäger på nytt sitt lidande, Bestraffar lärjungarnas storhetstankar och falska nit, Talar om faran av förförelser

Ytterligare sade han till dem: “Sannerligen säger jag eder: Bland dem som här stå finnas några som icke skola smaka döden, förrän de få se Guds rike vara kommet i sin kraft.Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och Johannes och förde dem ensamma upp på ett högt berg, där de voro allena. Och hans utseende förvandlades inför dem; Läs mer »

Jesus bespisar fyra tusen män, Avvisar några som begära tecken från himmelen, Varnar för fariséernas och Herodes’ surdeg, Giver en blind man hans syn, Bekännes av Petrus som Messias, Förutsäger sitt lidande, Talar om sin efterföljelse

Då vid samma tid åter mycket folk hade kommit tillstädes, och de icke hade något att äta, kallade han sina lärjungar till sig och sade till dem: “Jag ömkar mig över folket, ty det är redan tre dagar som de hava dröjt kvar hos mig, och de hava intet att äta. Om jag nu låter dem fastande gå ifrån mig hem, så uppgivas de på vägen; somliga av dem hava ju kommit långväga ifrån.” Då svarade hans lärjungar honom: Läs mer »

Jesus bestraffar fariséernas och de skriftlärdes skrymtaktiga nit, Bönhör en kananeisk kvinna, Botar en dövstum

Och fariséerna, så ock några skriftlärde som hade kommit från Jerusalem, församlade sig omkring honom; och de fingo då se några av hans lärjungar äta med “orena”, det är otvagna, händer. Nu är det så med fariséerna och alla andra judar, att de icke äta något utan att förut, till åtlydnad av de äldstes stadgar, noga hava tvagit sina händer, likasom de icke heller, när de komma från torget, äta något utan att förut hava tvagit sig; Läs mer »

« Föregående