Kristus större än Moses, Varning för förhärdelse, Med hänvisning till det straff som drabbade Israel i öknen

Därför, I helige bröder, I som haven blivit delaktiga av en himmelsk kallelse, skolen I akta på vår bekännelses apostel och överstepräst, Jesus, huru han var trogen mot den som hade insatt honom, likasom Moses var “trogen i hela hans hus”. Ty han har blivit aktad värdig så mycket större härlighet än Moses, som uppbyggaren av ett hus åtnjuter större ära än själva huset. Läs mer »

Vi böra noga akta på den frälsning som genom Herren har förkunnats, Jesus, Som allenast för en kort tid har varit gjord ringare än änglarna, Har genom sitt dödslidande förhärligats och så blivit vår frälsnings hövding och vår överstepräst

Därför böra vi så mycket mer akta på det som vi hava hört, så att vi icke gå förlorade. Ty om det ord som talades genom änglar blev beståndande, och all överträdelse och olydnad fick sin rättvisa lön, huru skola då vi kunna undkomma, om vi icke taga vara på en sådan frälsning? Läs mer »

Guds uppenbarelse genom Sonen, Som enligt skriften är större än änglarna

Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu, på det yttersta av denna tid, talat till oss genom sin Son, som han har insatt till arvinge av allt, genom vilken han ock har skapat världen. Och eftersom denne är hans härlighets återsken och hans väsens avbild och genom sin makts ord bär allt, har han — sedan han hade utfört en rening från synderna - Läs mer »

Senare »