Kvinnan från Tekoa inför David, Absaloms återkomst och benådning

Men Joab, Serujas son, märkte att konungens hjärta var vänt mot Absalom. Då sände Joab till Tekoa och lät därifrån hämta en klok kvinna och sade till henne: “Låtsa att du har sorg, och kläd dig i sorgkläder och smörj dig icke med olja, utan skicka dig såsom en kvinna som i lång tid har haft sorg efter en död. Gå så in till konungen och tala till honom såsom jag säger dig.” Joab lade nu orden i hennes mun. Läs mer »

Amnon kränker Tamar och dödas av Absalom, Denne flyr

Därefter tilldrog sig följande Davids son Absalom hade en skön syster som hette Tamar, och Davids son Amnon fattade kärlek till henne. >2 Sam. 3,2. Ja, Amnon kom för sin syster Tamars skull i en sådan vånda att han blev sjuk; ty hon var jungfru, och det syntes Amnon icke vara möjligt att göra henne något. Men Amnon hade en vän, som hette Jonadab, en son till Davids broder Simea; och Jonadab var en mycket klok man. Läs mer »

Natans strafftal till David, Davids ånger, Barnets död, Salomos födelse Rabbas erövring

Och HERREN sände Natan till David. När han kom in till honom, sade han till honom: “Två män bodde i samma stad; den ene var rik och den andre fattig. Den rike hade får och fäkreatur i stor myckenhet. Men den fattige hade icke mer än ett enda litet lamm, som han hade köpt; han uppfödde det, och det växte upp hos honom och hans söner, tillsammans med dem: det åt av hans brödstycke och drack ur hans bägare och låg i hans famn och var för honom såsom en dotter. Läs mer »

Rabbas belägring, Davids äktenskapsbrott med Bat-Seba och hans blodskuld

Följande år, vid den tid då konungarna plägade draga i fält, sände David åstad Joab och med honom sina tjänare och hela Israel; och de härjade Ammons barns land och belägrade Rabba, medan David stannade kvar i Jerusalem. >2 Sam. 12,26 f. 1 Krön. 20,1. Då hände sig en afton, när David hade stått upp från sitt läger och gick omkring på konungshusets tak, att han från taket fick se en kvinna som badade; och kvinnan var mycket fager att skåda. Läs mer »

Ammons barn vanära Davids sändebud, David slår dem och deras bundsförvanter araméerna

En tid härefter dog Ammons barns konung, och hans son Hanun blev konung efter honom. >1 Krön. 19,1 f. Då sade David: “Jag vill bevisa Hanun, Nahas’ son, vänskap, likasom hans fader bevisade mig vänskap.” Och David sände några av sina tjänare för att trösta honom i hans sorg efter fadern. När så Davids tjänare kommo till Ammons barns land, sade Ammons barns furstar till sin herre Hanun: Läs mer »

David bevisar barmhärtighet mot Mefiboset

Och David sade: “Finnes ännu någon kvar av Sauls hus, mot vilken jag kan bevisa barmhärtighet för Jonatans skull?” Nu hade Sauls hus haft en tjänare vid namn Siba; honom hämtade man till David. Då sade konungen till honom: “Är du Siba?” Han svarade: “Ja, din tjänare.” Konungen frågade: “Finnes ingen kvar av Sauls hus, mot vilken jag kan bevisa barmhärtighet, såsom Gud är barmhärtig?” Siba svarade konungen: “Ännu finnes kvar en son till Jonatan, en som är ofärdig i fötterna.” Läs mer »

Davids segrar och byte, Hans inre styrelse och hans ämbetsmän

En tid härefter slog David filistéerna och kuvade dem. Därvid bemäktigade sig David huvudstaden och tog den ur filistéernas hand. >1 Krön. 18,1 f. Han slog ock moabiterna och mätte dem med snöre, i det att han lät dem lägga sig ned på jorden: med två snörlängder mätte han ut den del av dem, som skulle dödas, och med en full snörlängd den del som han låt leva. Läs mer »

David vill bygga ett hus åt Herren, Men Herren förkunnar att han i stället skall bygga ett hus åt David, Davids tacksägelse och bön

Då nu konungen satt i sitt hus, sedan HERREN hade låtit honom få ro runt omkring för alla hans fiender, >1 Krön. 17,1 f. sade han till profeten Natan: “Se, jag bor i ett hus av cederträ, under det att Guds ark bor i ett tält. >2 Sam. 5,11. 6,17. Natan sade till konungen: “Välan, gör allt vad du har i sinnet; ty HERREN är med dig.” Men om natten kom HERRENS ord till Natan; han sade: Läs mer »

Guds ark föres ifrån Abinadabs hus och sättes in i Obed-Edoms hus, Den hämtas sedan till Jerusalem, Mikal visar David missaktning

Åter församlade David allt utvalt manskap i Israel, trettio tusen man. >1 Krön. 13,l f. Och David bröt upp och drog åstad med allt sitt folk ifrån Baale-Juda, för att därifrån föra upp Guds ark, som hade fått sitt namn efter HERREN Sebaot, honom som tronar på keruberna. >2 Mos. 25,17 f. Jos. 15,9,60. 1 Sam. 4,4. Ps. 80,2. 99,1. Och de satte Guds ark på en ny vagn och förde den bort ifrån Abinadabs hus på höjden; Läs mer »

David konung över hela Israel, Hans erövring av Jerusalem, Hans vänskap med Hiram, Davids hustrur och söner, Filistéernas anfall och nederlag

Sedan; kommo alla Israels stammar till David i Hebron och sade så: “Vi äro ju ditt kött och ben. >1 Krön. 11,1 f. Redan för länge sedan, då Saul ännu var konung över oss, var det du som var ledare och anförare för Israel. Och till dig har HERREN sagt: Du skall vara en herde för mitt folk Israel, ja, du skall vara en furste över Israel.” >1 Sam. 25,30. 2 Sam. 7,8. Ps. 78,71. Läs mer »

« Föregående Senare »