Egypten hemsökes med gräshoppor och med mörker

Därefter sade HERREN till Mose: “Gå till Farao; ty jag har tillslutit hans och hans tjänares hjärtan, för att jag skulle göra dessa mina tecken mitt ibland dem, och för att du sedan skulle kunna förtälja för din son och din sonson vilka stora gärningar jag har utfört bland egyptierna, och vilka tecken jag har gjort bland dem, så att I förnimmen att jag är HERREN.” Läs mer »

Egypten hemsökes med boskapspest, Med bölder och med hagel

Därefter sade HERREN till Mose: “Gå till Farao och tala till honom: Så säger HERREN, hebréernas Gud: Släpp mitt folk, så att de kunna hålla gudstjänst åt mig. Ty om du icke vill släppa dem, utan kvarhåller dem längre, se, då skall HERRENS hand med en mycket svår pest komma över din boskap på marken, över hästar, åsnor och kameler, över fäkreatur och får. Läs mer »

Egypten hemsökes med paddor, Mygg och med flugsvärmar

Därefter sade HERREN till Mose: “Gå till Farao och säg till honom: Så säger HERREN: Släpp mitt folk, så att de kunna hålla gudstjänst åt mig. Men om du icke vill släppa dem, se, då skall jag hemsöka hela ditt land med paddor. Läs mer »

Undret med Moses stav, Vattnets förvandling till blod

Men HERREN sade till Mose: “Se, jag har satt dig att vara såsom en gud för Farao, och din broder Aron skall vara din profet. >2 Mos. 4,15 f. Du skall tala allt vad jag bjuder dig; sedan skall din broder Aron tala med Farao om att han måste släppa Israels barn ut ur sitt land. Men jag skall förhärda Faraos hjärta och skall göra många tecken och under i Egyptens land. Farao skall icke höra på eder; men jag skall lägga min hand på Egypten och skall föra mina härskaror, mitt folk, Israels barn, ut ur Egyptens land, genom stora straffdomar. Och egyptierna skola förnimma att jag är HERREN, när jag räcker ut min hand över Egypten och för Israels barn ut från dem.” Läs mer »

Förnyade löften och uppdrag till Mose, Moses och Arons släkttavla

Men HERREN sade till Mose: “Nu skall du få se vad jag skall göra med Farao; ty genom min starka hand skall han nödgas släppa dem, ja, han skall genom min starka hand nödgas driva dem ut ur sitt land.” >2 Mos. 11,1. 12,33. Och Gud talade till Mose och sade till honom: Läs mer »

Mose och Aron inför Farao, Israels barns ökade förtryck

Därefter kommo Mose och Aron och sade till Farao: “Så säger HERREN, Israels Gud: Släpp mitt folk, så att de kunna hålla högtid åt mig i öknen.” Men Farao svarade: “Vem är HERREN, eftersom jag på hans befallning skulle släppa Israel? Jag vet icke av HERREN och vill ej heller släppa Israel. Läs mer »

Mose får makt att göra under och återvänder till Egypten

Mose svarade och sade: “Men om de nu icke tro mig eller lyssna till mina ord, utan säga: ‘HERREN har icke uppenbarat sig för dig’?” Då sade HERREN till honom: “Vad är det du har i din hand?” Han svarade: “En stav.” Han sade: “Kasta den på marken.” När han då kastade den på marken, förvandlades den till en orm; och Mose flydde för honom. Läs mer »

Gud visar sig i den brinnande busken, Kallar Mose, Uppenbarar sitt namn “HERREN”

Och Mose vaktade fåren åt sin svärfader Jetro, prästen i Midjan. Och han drev en gång fåren bortom öknen och kom så till Guds berg Horeb. Där uppenbarade sig HERRENS ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden, och att busken dock icke blev förtärd. Läs mer »

Moses födelse, Räddning, Uppfostran och flykt

Och en man av Levis hus gick åstad och tog till hustru Levis dotter. >2 Mos. 6,20. 4 Mos. 26,59 Och hustrun blev havande och födde en son. Och hon såg att det var ett vackert barn och dolde honom i tre månader. >1 Krön. 6,3. Apg. 7,20. Hebr. 11,23. Men när hon icke längre kunde dölja honom, tog hon en kista av rör, beströk den med jordbeck och tjära och lade barnet däri och satte den så i vassen vid stranden av Nilfloden. Och hans syster ställde sig ett stycke därifrån, för att se huru det skulle gå med honom. Läs mer »

Israeliterna och bliva trälar i Egypten

Och dessa äro namnen på Israels söner, som kommo till Egypten; med Jakob kommo de, var och en med sitt hus: >1 Mos. 46,8 f. Ruben, Simeon, Levi och Juda, Isaskar, Sebulon och Benjamin, Dan och Naftali, Gad och Aser. Tillsammans utgjorde de som hade utgått från Jakobs länd sjuttio personer; men Josef var redan förut i Egypten. >1 Mos. 46,27 5 Mos. 10,22. Läs mer »

Senare »