Föreskrifter om rökelsealtaret, Försoningspenningen, Kopparbäckenet, Smörjelseoljan, Rökelsen

Och du skall göra ett altare för att antända rökelse därpå, av akacieträ skall du göra det. >2 Mos. 37,25 f. Det skall vara en aln långt och en aln brett — en liksidig fyrkant — och två alnar högt; dess horn skola vara i ett stycke därmed. Och du skall överdraga det med rent guld, dess skiva, dess väggar runt omkring och dess hörn; och du skall göra en rand av guld därpå runt omkring. Läs mer »

Föreskrifter om prästernas invigning och om det dagliga offret

Och detta är vad du skall göra med dem för att helga dem till att bliva präster åt mig: Tag en ungtjur och två vädurar, felfria djur, >3 Mos. 8,2 f. och osyrat bröd och osyrade kakor, begjutna med olja, och osyrade tunnkakor, smorda med olja; av fint vetemjöl skall du baka dem. Och du skall lägga dem i en och samma korg och bära fram dem i korgen såsom offergåva, när du för fram tjuren och de två vädurarna. Läs mer »

Arons och hans söners prästerliga dräkt

Och du skall låta din broder Aron och hans söner med honom, träd fram till dig ur Israels barns krets för att de må bliva plåster åt mig Aron själv och hans söner: Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar. Och du skall göra åt din broder Aron heliga kläder, till ära och prydnad. Läs mer »

Brännoffersaltaret, Förgården och oljan till ljusstaken

Du skall ock göra ett altare av akacieträ, fem alnar långt och fem alnar brett — så att altaret bildar en liksidig fyrkant — och tre alnar högt. >2 Mos. 38,1 f. Och du skall göra hörn därtill, Som skola sitta i dess fyra hörn; i ett stycke därmed skola hörnen vara. Och du skall överdraga det med koppar. Läs mer »

Tabernaklet, Dess täckelse, Överdrag, Brädställning, Förlåt och förhänge

Tabernaklet skall du göra av tio tygvåder; av tvinnat vitt garn och av mörkblått, purpurrött och rosenrött garn skall du göra dem, med keruber på, i konstvävnad. >2 Mos. 36,8 f. Var våd skall vara tjuguåtta alnar lång och fyra alnar bred; alla våderna skola hava samma mått. Fem av våderna skola fogas tillhopa med varandra; likaså skola de fem övriga våderna fogas tillhopa med varandra. Läs mer »

Påbud om sammanskott till tabernaklet och om förfärdigande av förbundsarken, Skådebrödsbordet och ljusstaken

Och HERREN talade till Mose och sade: Säg till Israels barn att de upptaga en gärd åt mig; av var och en som har ett därtill villigt hjärta skolen I upptaga denna gärd åt mig. >2 Mos. 35,5 f. Och detta är vad I skolen upptaga av dem såsom gärd: guld, silver och koppar mörkblått, purpurrött, rosenrött och vitt garn och gethår, rödfärgade vädurskinn, tahasskinn, akacieträ, olja till ljusstaken, kryddor till smörjelseoljan och till den välluktande rökelsen, äntligen onyxstenar och infattningsstenar, till att användas för efoden och för bröstskölden. Läs mer »

Förbundet upprättas, Mose stiger upp på Sinai

Och han sade till Mose: “Stig upp till HERREN, du själv jämte Aron, Nadab och Abihu och sjuttio av de äldste i Israel; och I skolen tillbedja på avstånd. Mose allena må träda fram till HERREN, de andra må icke träda fram; ej heller må folket stiga ditupp med honom.” Och Mose kom till folket och förkunnade för det alla HERRENS ord och alla hans rätter. Läs mer »

Lagar om rättrådighet och barmhärtighet och om de stora högtiderna, Löfte om Kanaans land

Du skall icke utsprida falskt rykte; åt den som har en orätt sak skall du icke giva ditt bistånd genom att bliva ett orättfärdigt vittne. >2 Mos. 20,16. 3 Mos. 19,16. Du skall icke följa med hopen i vad ont är, eller vittna så i någon sak, att du böjer dig efter hopen och vränger rätten. Du skall icke vara partisk för den ringe i någon hans sak. >3 Mos. 19,15. 5 Mos. 1,17. Läs mer »

Lagar om tjuvnad, Anförtrott gods, Värnlösa, Förstlingsgåvor m.m.

Om någon stjäl en oxe eller ett får och slaktar eller säljer djuret, så skall han giva fem oxar i ersättning för oxen, och fyra får för fåret. >2 Sam. 12,6 Ertappas tjuven vid inbrottet och bliver slagen till döds, så vilar ingen blodskuld på dråparen. Men hade solen gått upp, när de skedde, då är det blodskuld. Läs mer »

Lagar om trälar och om skador till liv, Lem och egendom

Dessa äro de rätter som du skall förelägga dem: Om du köper en hebreisk träl, skall han tjäna i sex år, men på det sjunde skall han givas fri, utan lösen. >3 Mos. 25,40. 5 Mos. 15,12. Jer. 34,14. Har han kommit allena, så skall han givas fri allena; var han gift, så skall hans hustru givas fri med honom. Läs mer »

« Föregående Senare »