Tabernaklet sättes upp och helgas

Och HERREN talade till Mose och sade: “När den första månaden ingår, skall du på första dagen i månaden uppsätta uppenbarelsetältets tabernakel.
Och du skall däri sätta vittnesbördets ark och hänga förlåten framför arken.
>2 Mos. 26,33 f.
Och du skall föra bordet ditin och lägga upp på detta vad där skall vara upplagt; och du skall föra ditin ljusstaken och sätta upp lamporna på den. Läs mer »

Prästkläderna förfärdigas, Tabernaklets tillbehör avlämnas

Och av det mörkblåa, det purpurröda och det rosenröda garnet gjorde man stickade kläder till tjänsten i helgedomen; och man gjorde de andra heliga kläderna som Aron skulle hava, såsom HERREN hade bjudit Mose.
>2 Mos. 28,2 f. Läs mer »

Brännofferaltaret, Kopparbäckenet och förgårdens tillbehör förfärdigas, Kostnaden för det hela

Han gjorde ock brännoffersaltaret av akacieträ, fem alnar långt och fem alnar brett — en liksidig fyrkant — och tre alnar högt. >2 Mos. 27,1 f. Och han gjorde hörn därtill och satte dem i dess fyra hörn; i ett stycke därmed gjordes hörnen. Och han överdrog det med koppar. Och han gjorde altarets alla tillbehör, askkärlen, skovlarna, skålarna, gafflarna och fyrfaten. Alla dess tillbehör gjorde han av koppar. Läs mer »

Arken, Nådastolen, Bordet, Ljusstaken och rökelsealtaret förfärdigas

Och Besalel gjorde arken av akacieträ, två och en halv aln lång, en och en halv aln bred och en och en halv aln hög. >2 Mos. 25,10 f. Och han överdrog den med rent guld innan och utan; och han gjorde på den en rand av guld runt omkring. Och han göt till den fyra ringar: av guld och satte dem över de fyra fötterna, två ringar på ena sidan och två ringar på andra sidan. Och han gjorde stänger av akacieträ och överdrog dem med guld Läs mer »

Förfärdigandet av tabernaklet, Dess täckelse, Överdrag, Brädställning, Förlåt och förhänge

Och Besalel och Oholiab och alla andra konstförfarna män, åt vilka HERREN har givit vishet och förstånd till att veta huru de skola utföra allt arbete vid helgedomens förfärdigande, skola utföra det, i alla stycken såsom HERREN har bjudit. Därefter kallade Mose till sig Besalel och Oholiab och alla de andra konstförfarna männen, åt vilka HERREN hade givit vishet i hjärtat, alla som av sitt hjärta manades att träda fram för att utföra arbetet. Läs mer »

Sabbatsbudet, Sammanskott till tabernaklet, Föreståndarna för arbetet

Och Mose församlade Israels barns hela menighet och sade till dem: “Detta är vad HERREN har bjudit eder att göra: Sex dagar skall arbete göras, men på sjunde dagen skolen I hava helgdag, en HERRENS vilosabbat. Var och en som på den dagen gör något arbete skall dödas. >2 Mos. 20,9 f. 23,12. 31,16. I skolen icke tända upp eld på: sabbatsdagen, var I än ären bosatta. Läs mer »

Mose ånyo på Sinai, Nya lagtavlor, Strålglansen från Moses ansikte

Och HERREN sade till Mose: “Hugg ut åt dig två stentavlor, likadana som de förra voro, så vill jag skriva på tavlorna samma ord som stodo på de förra tavlorna, vilka du slog sönder. >5 Mos. 10,1 f. Och var redo till i morgon, du skall då på morgonen stiga upp på Sinai berg och ställa dig på toppen av berget, mig till mötes, men ingen må stiga upp med dig, och på hela berget för ingen annan visa sig; ej heller må får och fäkreatur gå i bet framemot detta berg.” Läs mer »

Folkets sorg, Molnstoden vid uppenbarelsetältet utom lägret, Moses begäran att få se Herrens härlighet

Och HERREN sade till Mose: “Upp, drag åstad härifrån med folket som du har fört upp ur Egyptens land, och begiv dig till det land som jag med ed har lovat åt Abraham, Isak och Jakob, i det jag sade: ‘Åt din säd skall jag giva det.’ >1 Mos. 12,7. Jag skall sända en ängel framför dig och förjaga kananéerna, amoréerna, hetiterna, perisséerna, hivéerna och jebuséerna, >2 Mos. 23,20. 32,34. för att du må komma till ett land som flyter av mjölk och honung. Läs mer »

Guldkalven, Herrens vrede och Moses förbön, Folkets straff

Men när folket såg att Mose dröjde att komma ned från berget, församlade de sig omkring Aron och sade till honom: “Upp, gör oss en gud som kan gå framför oss; ty vi veta icke vad som har vederfarits denne Mose, honom som förde oss upp ur Egyptens land.” >Apg. 7,40. Då sade Aron till dem: Läs mer »

Föreståndare för arbetet förordnas, Sabbatsbudet inskärpes, Mose mottager lagtavlorna

Och HERREN talade till Mose och sade: Se, jag har kallat och nämnt Besalel, son till Uri, son till Hur, av Juda stam; >Mos. 35,30 f. 36,1 f. 38,22 f. 1 Krön. 2,20. och jag har uppfyllt honom med Guds Ande, med vishet och förstånd och kunskap och med allt slags slöjdskicklighet, till att tänka ut konstarbeten, till att arbeta i guld, silver och koppar, till att snida stenar för infattning och till att snida i trä, korteligen, till att utföra alla slags arbeten. Läs mer »

« Föregående