Asarja (Ussia) konung i Juda, Hans spetälska, Sakarja konung i Israel, Spetälska, Sakarja konung i Israel, Sammansvärjning, Sallum konung i Israel, Dödad av Menahem, Menahem konung i Israel, Puls infall i Israel, Pekaja konung i Israel, Dödad av Peka genom en sammansvärjning, Peka konung i Israel, Tiglat-Pilesers infall i Israel, Peka dödad av Hosea genom en sammansvärjning, Jotam konung i Juda

I Jerobeams, Israels konungs, tjugusjunde regeringsår blev Asarja, Amasjas son, konung i Juda. >2 Kon. 14,21. Han var sexton år gammal, när han blev konung, och han regerade femtiotvå år i Jerusalem. Hans moder hette Jekolja, från Jerusalem. >2 Krön. 26,3 f. Han gjorde vad rätt var i HERRENS ögon, alldeles såsom hans fader Amasja hade gjort. >2 Kon. 14,3 f. Dock blevo offerhöjderna icke avskaffade, utan folket fortfor att frambära offer och tända offereld på höjderna. Läs mer »

Amasja bliver konung i Juda och bestraffar sin faders mördare, Han segrar över edoméerna, Han förklarar Israels konung Joas krig, Men bliver slagen, Han dödas genom en sammansvärjning, Asarja bliver konung i Juda, Jerobeam II bliver konung i Israel och återställer sitt rikes gränser

I Joas’, Joahas’ sons, Israels konungs, andra regeringsår blev Amasja, Joas’ son, konung i Juda. >2 Kon, 12,21. 2 Krön. 25,1 f. Han var tjugufem år gammal, när han blev konung, och han regerade tjugunio år i Jerusalem. Hans moder hette Joaddin, från Jerusalem. Han gjorde vad rätt var i HERRENS ögon, dock icke såsom hans fader David; men han gjorde i allt såsom hans fader Joas hade gjort. Läs mer »

Joahas konung i Israel, Israels betryck och räddning, Joas konung i Israel, Elisas sjukdom, Profetia och död, Undret Elisas sjukdom, profetia och död, Undret i hans grav, Joas’ segrar över araméerna

I Joas’, Ahasjas sons, Juda konungs, tjugutredje regeringsår blev Joahas, Jehus son, konung över Israel i Samaria och regerade i sjutton år. >2 Kon. 10,35. Han gjorde vad ont var i HERRENS ögon och följde efter de Jerobeams, Nebats sons, synder genom vilka denne hade kommit Israel att synda; från dem avstod han icke. >1 Kon 12,28 f. Då upptändes HERRENS vrede mot Israel, och han gav dem i Hasaels, den arameiske konungens, hand och i Ben-Hadads, Hasaels sons, hand hela denna tid. Läs mer »

Joas konung i Juda, Insamling för att sätta templet i stånd, Hasaels tåg mot Jerusalem, Joas dödad genom en sammansvärjning

I Jehus sjunde regeringsår blev Joas konung, och han regerade fyrtio år i Jerusalem. Hans moder hette Sibja, från Beer-Seba. >2 Krön. 24,1 f. Och Joas gjorde vad rätt var HERRENS ögon, så länge han levde, prästen Jojada hade varit hans lärare. Dock blevo offerhöjderna icke avskaffade, utan folket fortfor att frambära offer och tända offereld på höjderna. >1 Kon. 15,14. Läs mer »

Atalja upphäver sig till regentinna i Juda, Prästen Jojada gör Joas till konung och dödar Atalja

När Atalja, Ahasjas moder, förnam att hennes son var död, stod hon upp och förgjorde hela konungasläkten. >2 Krön. 22,10 f. Men just när konungabarnen skulle dödas, tog Joseba, konung Jorams dotter, Ahasjas syster, Joas, Ahasjas son, och skaffade honom jämte hans amma hemligen undan, in i sovkammaren; där höll man honom dold för Atalja, så att han icke blev dödad. Sedan var han hos henne i HERRENS hus, där han förblev gömd i sex år, medan Atalja regerade i landet. Läs mer »

Jehu förgör Ahabs hus och utrotar Baals tjänare, Hasael intager stycken av Israels land, Jehu dör

Men Ahab hade sjuttio söner i Samaria. Och Jehu skrev brev och sände till Samaria, till de överste i Jisreel, de äldste, och till de fostrare som Ahab hade utsett; han skrev: “Nu, när detta brev kommer eder till handa, I som haven eder herres söner hos eder, och som haven vagnarna och hästarna hos eder, och därtill en befäst stad och vapen, mån I utse den som är bäst och lämpligast av eder herres söner och sätta honom på hans faders tron och strida för eder herres hus.” Läs mer »

Jehu smörjes och utropas till konung, Han dödar Joram, Ahasja och Isebel

Profeten Elisa kallade till sig en av profetlärjungarna och sade till honom: “Omgjorda dina länder och tag denna oljeflaska med dig, och gå till Ramot i Gilead. Och när du har kommit dit, så sök upp Jehu, son till Josafat, son till Nimsi, och gå in och bed honom stå upp, där han sitter bland sina bröder, och för honom in i den innersta kammaren. Läs mer »

Sunemitiskan och de sju hungeråren, Elisa och Hasael, Joram och Ahasja konungar i Juda, Krig med Edom

Och Elisa talade till den kvinna vilkens son han hade gjort levande, han sade: “Stå upp och drag bort med ditt husfolk och vistas var du kan, ty HERREN har bjudit hungersnöden komma, och den har redan kommit in i landet och skall räcka i sju år.” >Rut 1,1. 2 Kon 4,33 f. Då stod kvinnan upp och gjorde såsom gudsmannen sade; hon drog bort med sitt husfolk och vistades i filistéernas land i sju år. Läs mer »

De spetälska vid Samarias stadsport, Araméernas flykt, Tvivlarens straff

Men Elisa svarade: “Hören HERRENS ord. Så säger HERREN: I morgon vid denna tid skall man få ett sea-mått fint mjöl för en sikel, så ock två sea-mått korn för en sikel, i Samarias port.” Den kämpe vid vilkens hand konungen stödde sig svarade då gudsmannen och sade: “Om HERREN också gjorde fönster på himmelen, huru skulle väl detta kunna ske?” Han sade: Läs mer »

Elisa och den tappade yxan, Kriget med araméerna, Deras här slagen av Elisa med blindhet, Svår hungersnöd i det belägrade Samaria, Profetia om räddning

Profetlärjungarna sade till Elisa: “Se, rummet där vi sitta inför dig är för trångt för oss.” >2 Kon. 4,38. Låt oss därför gå till Jordan och därifrån hämta var sin timmerstock, så att vi där kunna bygga oss ett annat hus att sitta i.” Han svarade: “Gån åstad.” Men en av dem sade: “Värdes själv gå med dina tjänaren.” Han varade: “Ja, jag skall gå med.” Så gick han med dem. Och när de kommo till Jordan, begynte de hugga ned träd. Läs mer »

« Föregående Senare »