Helgedomens fall, Upprättelsen av Davids hus

Jag såg HERREN stå invid altaret, och han sade: Slå till pelarhuvudena, så att trösklarna bäva, och låt spillrorna falla över huvudet på alla där. Deras sista kvarleva skall jag sedan dräpa med svärd. Ingen av dem skall kunna undfly, ingen av dem kunna rädda sig. Om de än bröte sig in i dödsriket, så skulle min hand hämta dem fram därifrån; och fore de än upp till himmelen, så skulle jag störta dem ned därifrån. Läs mer »

Fruktkorgen, Ytterligare domsord

Följande syn lät Herren, HERREN mig se; Jag såg en korg med mogen frukt. Och han sade: “Vad ser du, Amos?” Jag svarade: “En korg med mogen frukt.” Då sade HERREN till mig: “Mitt folk Israel är moget till undergång; jag kan icke vidare tillgiva dem. Läs mer »

Gräshopporna, Elden, Sänklodet, Amos och prästen i Betel

Följande syn lät Herren, HERREN mig se; Jag såg gräshoppor skapas, när sommargräset begynte växa upp; och det var sommargräset efter kungsslåttern. När så dessa hade ätit upp alla markens örter, sade jag: “Herre, HERRE, förlåt. Huru skall Jakob kunna bestå, han som är så ringa?” Då ångrade HERREN detta. “Det skall icke ske”, sade HERREN. Läs mer »

Folkets sorglöshet och ogudaktighet

Ve eder, I säkre på Sion, I sorglöse på Samarias berg, I ädlingar bland förstlingsfolket, I som Israels hus plägar vända sig till! Gån åstad till Kalne och sen efter, dragen därifrån till Stora Hamat, och faren så ned till filistéernas Gat: äro de bättre än rikena här, eller är deras område större än edert område? Läs mer »

Klagosång över Israels fall, Domsord över dem som övergiva Herren eller dyrka honom med fåfänglig gudstjänst

Hören följande ord, som jag vill uppstämma såsom klagosång över eder, I av Israels hus:

“Fallen är hon och kan icke mer stå upp, jungfrun Israel! Hon ligger slagen till marken i sitt land; ingen reser henne upp.” Läs mer »

Domsord över Samarias kvinnor (här liknade vid Basans-kor), Israels obotfärdighet

Hören detta ord, I Basans-kor på Samarias berg, I som förtrycken de arma och öven våld mot de fattiga, I som sägen till edra män: “Skaffen hit, så att vi få dricka.” Herren, HERREN har svurit vid sin helighet: Se, dagar skola komma över eder, då man skall hämta upp eder med metkrokar och eder sista kvarleva med fiskkrokar. Då skolen I söka eder ut, var och en genom närmaste rämna i muren, och eder Harmonsbild skolen I då kasta bort, säger HERREN. Läs mer »

Israel utvald och förkastad

Hören följande ord, som HERREN har talat mot eder, I Israels barn, ja, mot hela det släkte som jag har fört upp ur Egyptens land. Så har han sagt:

Eder allena har jag utvalt bland alla släkter på jorden; därför skall jag ock hemsöka på eder alla edra missgärningar. Läs mer »

Profetior om Moab, Juda och Israel

Så säger HERREN: Eftersom Moab har trefalt förbrutit sig, ja, fyrfalt, skall jag icke rygga mitt beslut: eftersom han har förbränt Edoms konungs ben till aska. Därför skall jag sända en eld mot Moab, och den skall förtära Keriots palatser; Läs mer »

Profetior om Damaskus, Filisteen, Tyrus, Edom och Ammons barn.

Detta är vad som talades av Amos, en bland herdarna från Tekoa, vad han skådade angående Israel i Ussias, Juda konungs, och Jerobeams, Joas’ sons, Israels konungs, tid, två år före jordbävningen. Han sade:

HERREN upphäver ett rytande från Sion, och från Jerusalem låter han höra sin röst. Då försänkas herdarnas betesmarker i sorg, och Karmels topp förtorkas. Läs mer »